Ökad vinst för Arla

Stockholm 26.08.2016, 12:59

Ekonomi

Arla redovisar en vinst före skatt på 261 miljoner euro för första halvåret i år. Det kan jämföras med vinsten på 139 miljoner euro för motsvarande period i fjol.
Omsättningen sjönk till 4,9 miljarder euro, från 5,1 miljarder ett år tidigare.
- Under första halvan av 2016 satte ökade mjölkvolymer i hela Europa press på marknadspriserna och de globala mjölkpriserna nådde sin lägsta nivå på många år, skriver Arla i rapporten. (FNB-TT)

FNB

Mer från SLC