ÖSP: Johannes Nylund börjar som ny avdelningschef för skattetjänsten vid ÖSP

När den tidigare avdelningschefen för ÖSP:s skattetjänst blir jordbrukare på heltid har förbundet anställt Johannes Nylund från Närpes som ny avdelningschef. Johannes inleder sitt arbete som avdelningschef 21 november i år. Tjänsten är deltid och besatt tills vidare. 

Johannes har starka kunskaper om jordbruk. Han är till utbildningen agrolog och jobbar för närvarande som landsbygdschef för Kust-Österbottens samkommun. Under 2009-2011 jobbade han som landsbygdssekreterare i Närpes. Vid sidan av sitt lönarbete bedriver Johannes ett jordbruk med dikoproduktion och slutuppfödning med inriktning på rasen Charolais. 

Österbottens svenska producentförbund är en organisation som bedriver jord- och
skogsbrukarnas intressebevakning i Österbotten. Organisationen erbjuder bokföringstjänster och deklarationer åt medlemmarna.

Tilläggsinformation:
ÖSP:s verksamhetsledare Jan-Ove Nyman, tel. 045 1294427

Mer från SLC