Pentti Hyttinen ny vd för Fortstyrelsen

Helsingfors 22.06.2016, 15:00

Politik

Regeringen har utnämnt agroforst doktor Pentti Hyttinen till vd för Forststyrelsen och forstmästaren Timo Tanninen till direktör för Forststyrelsens naturtjänster.
Deras femårsperioder börjar i september.
Vd-uppdraget söktes av 14 personer och 24 ville bli direktör för naturtjänsterna. (FNB)

FNB

Mer från SLC