PRESSINBJUDAN: Media inbjuds till SLC:s fullmäktigemöte 1.12 kl. 10.30

Torsdagen den 1 december kl. 10.30 håller förbundsfullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. ordinarie höstmöte. SLC inbjuder medias representanter att ta del av mötet, som hålls på Original Sokos Hotel Vantaa i Dickursby. 

Förbundsfullmäktige är SLC:s högsta beslutande organ som bl.a. väljer ordförande och två vice ordförande för SLC:s fullmäktige. Fullmäktigemötet väljer även ordförande, två vice ordförande samt fyra ledamöter för SLC:s centralstyrelse för följande kalenderår. 

På mötet behandlas även övriga stadgeenliga ärenden samt frågor framförda av centralstyrelsen, bl.a. första behandling av ändring av SLC:s stadgar, verksamhetens tyngdpunktsområden 2017 och SLC:s nya handlingsprogram. Dessutom ges en lantbrukspolitisk översikt och fullmäktige tar ställning till det nationella stödpaketet för 2017. På mötet ges även regionala översikter framförda av varje fullmäktigegrupp. Ekonomiska ärenden (fastställande av arvoden och ersättningar samt budget för 2017) behandlas dock utan medias närvaro.

Mötestidpunkt och ort:
Tid: Fullmäktiges mötesförhandlingar inleds kl. 10.30. Kaffeservering från kl. 10.00.
Plats: Original Sokos Hotel Vantaa i Dickursby (Hertasvägen 2, 01300 Vanda)

Varmt välkommen!

TILLÄGGSINFORMATION: 
- Praktiska frågor om fullmäktiges möte samt medias förhandsanmälningar: 
SLC:s informatör Mia Wikström, tel. 050 3553213 eller mia.wikstrom@slc.fi 

- Frågor gällande fullmäktiges ärenden:
SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix, tel. 050 552 5392
SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg, tel. 040 523 3864 eller johan.aberg@slc.fi 
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 31 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 20 000 skogsägare som fördelar sig över 68 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland.

Mer från SLC