PRESSINBJUDAN: Media inbjuds till SLC:s fullmäktiges vårmöte 27–28 juni i Jakobstad

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s högsta beslutande organ förbundsfullmäktige samlas till vårmöte 27–28 juni 2016 i Jakobstad. SLC inbjuder medias representanter att ta del av fullmäktiges möte. Ekonomiska ärenden behandlas dock utan medias närvaro. Fullmäktiges mötesförhandlingar inleds måndag 27.6 kl. 13.00 och innan dess lunchservering från kl. 11.15.

På vårmötet behandlar förbundsfullmäktige stadgeenliga ärenden, bl.a. centralstyrelsens årsberättelse och bokslut samt revisorernas berättelse, fastställande av bokslut, beviljande av ansvarsfrihet och fastställande av medlemsavgift för följande kalenderår. Fullmäktige behandlar även en ändring av SLC:s stadgar i andra behandling. Dessutom föreslår centralstyrelsen att fullmäktige tillsätter en valberedning inför valet av ny centralstyrelseordförande eftersom sittande ordförande Holger Falck har meddelat att han avgår senast 2017. Fullmäktige godkänner även slutgiltigt SLC:s strategi 2022 som utgår från visionen ”Vi skapar landet”. 

Under tisdagen bekantar sig SLC:s fullmäktige med för jord- och skogsbruket viktiga aktörer i regionen, bl.a. yrkesutbildningsenheten Optima i Lannäslund, maskintillverkaren Elho i Bennäs samt Jeppo Biogas. Pressen erbjuds möjlighet att närvara även på tisdagens företagsbesök som inleds kl. 9.15.  

Fullmäktiges möte på måndagen den 27.6: 
Fullmäktiges mötesförhandlingar inleds kl. 13.00 och innan dess lunchservering från kl. 11.15.
Plats: Stadshotellet i Jakobstad (Kanalesplanaden 13, 68600 Jakobstad) 

Fullmäktiges program tisdagen den 28.6:
9.15–10.15       Besök på yrkesutbildningsenheten Optima, Lannäslund (Lannäslund 1, 68600 Jakobstad)
10.30–11.50     Företagsbesök på Elho (Industrivägen 6, 68910 Bennäs)
12.00–13.00     Lunch på Hotell Polaris (Hotellgränd 3, 68870 Edsevö)
13.30–14.30     Företagsbesök på Jeppo Biogas (Västra Jeppovägen 288, 66850 Jeppo)

Varmt välkommen!

TILLÄGGSINFORMATION: 
- Praktiska frågor om fullmäktiges möte samt medias förhandsanmälningar senast torsdag 23.6: 
SLC:s informatör Mia Wikström, tel. 050 3553213 eller mia.wikstrom@slc.fi 

- Frågor gällande fullmäktiges ärenden:
SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix, tel. 050 552 5392
SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg, tel. 040 523 3864 eller johan.aberg@slc.fi 

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 31 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 20 000 skogsägare som fördelar sig över 70 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar.

Mer från SLC