Pressträff om aktuella jordbruksfrågor med SLC:s styrelse to. 4.8 kl. 14 på ÅCA

PRESSINBJUDAN

Styrelsen för den svenskspråkiga landsbygdens och jord- och skogsbrukets intresseorganisation, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., håller sommarseminarium på Åland den 3-4 augusti. Som värd för besöket fungerar Ålands producentförbund r.f., ÅPF, vars ordförande Tage Eriksson är medlem i SLC:s styrelse. ÅPF är ett av centralorganisationens fyra producentförbund och är det åländska jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens intressebevakare. 

SLC-styrelsen kommer under sitt sommarseminarium att behandla aktuella politiska frågor för det finländska lantbruket och landsbygden, bl.a. jordbrukets allvarliga ekonomiska kris samt förhoppningarna på ett kommande krispaket. SLC:s styrelse bekantar sig under seminariedagarna även med det åländska jordbruket och lokala livsmedelsföretag. SLC besöker bl.a. Ålands Trädgårdshall och bekantar sig med den åländska trädgårdsproduktionen och -förädlingen. På Marskogens Lamm kommer producentorganisationen att bekanta sig med styckning och förädling av får och lammprodukter samt på ÅCA bekantar sig styrelsen med den åländska mjölkförädlingen. 

Medias representanter inbjuds till pressträff med SLC:s styrelse kring aktuella lantbrukspolitiska frågor torsdagen den 4 augusti kl. 14.00 på ÅCA. Då finns det möjlighet att diskutera med och intervjua SLC-styrelsen och dess medlemmar.
Adress: Ålands Centralandelslag ÅCA, Drittel-Mattesgränd 7, 22 150 JOMALA. 

Centralstyrelsen leder SLC:s verksamhet och består av centralförbundsordförande Holger Falck, första vice ordförande Mats Nylund, andra viceordförande Mårten Forss samt ledamöterna Thomas Blomqvist, Tage Eriksson, Tomas Långgård samt Martin Westerberg. SLC:s förbundsfullmäktigeordförande Stefan Thölix samt styrelsens sekreterare, SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg, deltar även i centralstyrelsen möte.


TILLÄGGSINFORMATION: 
Tage Eriksson, ÅPF-ordförande och SLC-styrelsemedlem, tel. 0457 5243743

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 31 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 20 000 skogsägare som fördelar sig över 70 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland.

Mer från SLC