"Regeringens planer hotar fiskets framtid"

Helsingfors 28.09.2016, 11:13

Inrikes

Regeringen planerar att skära kraftigt i yrkesfiskarnas försäkring. Det hotar det finländska yrkesfiskets framtid, anser SFP-ledamöter i riksdagen.
- Våra yrkesfiskare är helt beroende av det nuvarande fiskeförsäkringssystemet för att överhuvudtaget kunna utöva sitt yrke, säger Mikaela Nylander, Mats Nylund och Stefan Wallin i ett pressmeddelande.
Försäkringssystemet ger yrkesfiskarna ersättning för skador på fiskeredskap och på fartyg som används för kustfiske. Det går inte att få motsvarande försäkring på den kommersiella marknaden.
Regeringen planerar att halvera försäkringsanslaget för yrkesfiskare. Nedskärningarna strider mot målsättningarna i regeringens eget spetsprojekt, säger Nylund.
- Där sägs det att användningen och exporten av rena, inhemska livsmedel och av fiskbestånden och vattenresurserna ska främjas. Om regeringen på allvar vill värna om det inhemska yrkesfisket så bör den låta bli att förverkliga de planerade nedskärningarna. (FNB-SPT)FNB-SPT

FNB

Mer från SLC