Resolution från ÖSP:s höstmöte 12.12.2016

Jordbruket i Finland är mitt i den svåraste lönsamhetskrisen under vår tid som EU-medlem. Vi är tacksamma för det stöd och sympati som konsumenterna visar. Majoriteten av all mat distribueras via den traditionella handeln, ÖSP kräver nu att handeln och industrin ska förse sina slutprodukter med sådana förpacknings-märkningar så att det är lätt för konsumenterna att välja inhemska varor och därmed stöda vår inhemska produktion och produktionssätt. 

i Finland producerar vi världens renaste och säkraste mat. Vi har en djurskyddslagstiftning som säkrar att djur i Finland är uppfödda på ett etiskt hållbart sätt. Användningen av antibiotika i Finland inom djurskötseln är bland de lägsta i världen. Vi medicinerar enbart sjuka djur. Onödig användning av antibiotika i djurproduktionen utsätter konsumenterna för en global risk i och med att andelen antibiotikaresistenta bakterier ökar. En orsak till att vi i Finland använder mindre antibiotika inom djurproduktionen är den förebyggande djurhälsovården. God skötsel av djuren och gårdarnas biosäkerhet gör att smittosamma djursjukdomar har svårare att sprida sig till Finland. Hela samhällets insatser krävs för att vi inte ska drabbas av t.ex. afrikansk svinpest och fågelinfluensa.

Statsrådets principbeslut från i somras om ansvarsfull offentlig upphandling av livsmedels- och måltidstjänster är en viktig vägvisare för att få offentliga storkök att använda mera inhemska råvaror. ÖSP förutsätter nu att kommunerna tar sitt ansvar vid upphandling och beaktar de stadganden om miljön, djurens välbefinnande och livsmedelssäkerhet som förutsetts i principbeslutet. I praktiken betyder detta att kommunala beslutsfattare drar upp tydliga strategier för att upphandla finländsk mat. Användningen av inhemska råvaror gagnar avsevärt den lokala och nationella ekonomin och sysselsättningen 

Tilläggsuppgifter ges av 

Förbundsordförande Mats Nylund 
Tel.  050 512 2191

Ombudsman Fredrik Grannas 
Tel. 050 3580198

Mer från SLC