Resolution från SLC:s fullmäktige: Varför stöder inte politiska beslut den inhemska matproduktionen?

Resolution från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s förbundsfullmäktiges höstmöte 2016:


SLC:s fullmäktige: 
Varför stöder inte politiska beslut den inhemska matproduktionen?

Trots traktormarschen i mars är läget ännu mycket kärvt på gårdarna. De krislösningar som regeringen riktat till jordbruket är viktiga, men fungerar närmast som första hjälp. Nu måste det långsiktiga arbetet fortsätta med att förbättra jordbruksprodukternas marknadspriser, att hitta nya exportmarknader och att förbättra jordbrukets lönsamhet för att vi ska ha finländsk matproduktion även i framtiden. 

Statsrådets principbeslut från i somras om ansvarsfull offentlig upphandling av livsmedels- och måltidstjänster är en viktig vägvisare för att få offentliga storkök att använda mer inhemska råvaror. SLC förutsätter nu att kommunala beslutsfattare fattar medvetna beslut och drar upp tydliga strategier för att upphandla finländsk mat. Det är inte rätt att det i kommunala kök med offentliga medel serveras mat som inte ens är laglig att producera i Finland. Användningen av inhemska råvaror gagnar avsevärt den lokala och nationella ekonomin, sysselsättningen och industrins tillväxt och utveckling.

De möjligheter som nu öppnat sig för export av finländskt griskött och havre till Kina ingjuter framtidshopp för både svinkötts- och spannmålsproducenter. Den lagstiftning för obligatorisk ursprungsmärkning av mjölk och kött i olika livsmedelsprodukter som nu bereds är välkommen. SLC arbetar för motsvarande lagstiftning för spannmålsbaserade livsmedel och restaurangmat. 

Förutom av marknaden är lantbrukets inkomster beroende av EU- och den nationella jordbrukspolitiken. SLC anser att ingen är betjänt av en stor reform som omkullkastar vår nuvarande stödhelhet. Istället borde nuvarande regleringssystem göras smidigare. SLC kräver att regeringen verkar för att få till stånd EU-lagstiftning för att förbättra jordbrukarnas marknadsställning. Flera bra förslag finns i en färsk EU-rapport om jordbruksmarknadens funktion.

Tillväxtutsikterna för bioenergi och övriga skogsbaserade produkter är synnerligen goda och investeringstakten inom skogsindustrin är hoppingivande. Skogarnas årliga tillväxt är dessutom på rekordnivå och möjliggör ett betydligt större utnyttjande av Finlands skogstillgångar. SLC anser det viktigt för hela Finlands framtid att tillämpningen av Paris-klimatavtalet (LULUCF) inte äventyrar den bioekonomiska potentialen som finns i våra skogar. Skogens roll som verklig kolsänka måste erkännas såväl av EU som på hemmafronten för att klara klimatmålen. 

Förbundsfullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Vanda, 1.12.2016


Mer från SLC