SLC:s Åberg: Samarbete ska stärka marknadsläget för inhemsk nypotatis

SLC - juni-2013-003

Producentorganisationen SLC samt S-gruppen har dragit upp en gemensam målsättning om att förbättra marknadsläget för inhemsk nypotatis. Det blev klart när SLC och S-gruppen idag förde en gemensam konstruktiv diskussion om den problematiska situationen för finländsk nypotatis som uppstått under de senaste veckorna.

– Genom att förbättra marknadsinformationen mellan producenterna och handeln vill vi framöver undvika att det uppstår ett överutbud på nypotatismarknaden. Inköpsprocesserna från i år ska även ses över. Det finns mycket att lära av denna säsong när vi fick ett tillfälligt överutbud av nypotatis till nackdel för den finländska nypotatisodlingen, säger SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg, som deltog i mötet med S-gruppens representanter.

Mera satsningar kommer även framöver att göras på marknadsföring av nypotatis som sommarens främsta säsongsprodukt. 
– Med hjälp av bra branding kan man även bli bättre på att bygga upp och berätta den finländska nypotatisens historia. Det är få produkter som har en så kort och snabb kedja från jord till konsumenternas bord som nypotatisen har, påminner Åberg.

Tilläggsinformation:
SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg, tel. 040 523 3864

Mer från SLC