Samlingspartiet avvisar skatteskärpningar

Helsingfors 23.08.2016, 11:30

Politik

Samlingspartiet ger ett klart nej till förslagen om nya skattehöjningar. Ordföranden för partiets riksdagsgrupp Kalle Jokinen säger att det inte blir några nya skattehöjningar. Jokinen tog upp frågan på riksdagsgruppens sommarmöte i Åbo.
Sannfinländarna föreslog förra veckan en höjning av kapitalskatten med en procentenhet. Detta skulle enligt Sannfinländarna vara ett villkor för att höjningen av dagvårdsavgifterna slopas. Annars måste man enligt Sannfinländarna öppna hela sparpaketet.
Jokinen nämnde inte Sannfinländarna utan sade att vissa partier har föreslagit skattehöjningar. Han tillade att den redan nu höga skattegraden i Finland har kvävt Finlands ekonomi och lönsamheten i arbetet.
- Inom beskattningen finns bara en väg - och den går nedåt, sade Jokinen.
Jokinen sade att många svåra beslut måste fattas. Speciellt sysselsättningen måste höjas.
- Vi står inför ett val som borde vara lätt: antingen förbättrar vi sysselsättningen eller så lider vi och skär i det finländska välfärdssamhället.
Samlingspartiet anser att kommunerna i framtiden borde ansvara för sysselsättningen.
Från Åbo skickades också ett budskap till Uleåborg där Centerns riksdagsgrupp har samlats. Jokinen hoppades att jordbruksminister Kimmo Tiilikainen (C) bekantar sig med Samlingspartiets paket för hur lantbruket ska kunna räddas.
- Vi uppmanar jordbruksministern att bekanta sig med det och vidta åtgärder så att den inhemska matproduktionen inte förtvinar under lönsamhetskrisen. (FNB)

FNB

Mer från SLC