Sipilä vill ändra bruket av den inkomstrelaterade dagpenningen

Helsingfors 23.08.2016, 13:43

Politik

Statsminister Juha Sipilä (C) vädjar till arbetsmarknadsorganisationerna om att försöka ta fram en modell där den inkomstrelaterade dagpenningen mer aktivt skulle användas till lönesubvention eller startpeng för företagare.
Under Centerns sommarmöte i Uleåborg sade Sipilä att frågan diskuterades med arbetsmarknadsorganisationerna i vintras, men då hittades inte en tillräckligt bra modell.
- Jag vädjar till arbetsmarknadsorganisationerna så att vi kan hitta den. Det hänger mera på arbetsgivarsidan än på arbetstagarsidan, sade Sipilä.
Sipilä tog också upp konkurrenskraftsavtalet. Han sade att avsikten med avtalet var att förbättra den privata sektorns konkurrenskraft för att få fart på tillväxten. Han tillade att nyttan tas bort av alla offentligt finansierade aktörer.
- Det här har varit idén hela tiden. Om vi nu börjar tumma på det så blir det en Pandoras ask, hela konstruktionen rasar ihop.
Sipilä sade att konkurrenskraftsavtalet förbättrar den offentliga sektorns ställning bara indirekt via tillväxt och sysselsättning.

Kaikkonen: Helheten är viktig

Den förestående budgetmanglingen sätter sin prägel på Centerns sommarmöte. Regeringen samlas till sin budgetmangling nästa vecka.
Antti Kaikkonen som leder Centerns riksdagsgrupp sade att gruppen har förbundit sig till att de besparingar på fyra miljarder euro som man har kommit överens om för denna valperiod genomförs i sin helhet.
Kaikkonen sade att det gäller trovärdigheten i den ekonomiska politiken. Han tillade att enskilda beslut kan ändras om man gemensamt kommer överens om det, om man hittar bättre lösningar. Men vi måste hålla fast vid helheten, betonade han. (FNB)

FNB

Mer från SLC