Skatteförvaltningen: 36 000 jord- och skogsbruksidkare har ännu inte lämnat periodskattedeklaration

Skatteförvaltningen har skickat ett uppskattningsförslag till cirka 36 000 jord- och skogsbruksidkare. Man får ett uppskattningsförslag om man inte lämnat in sin periodskattedeklaration i tid. 

Momsskyldiga primärproducenter är måste lämna in en perioddeklaration även om de inte haft någon momspliktig verksamhet under skatteåret. På grund av det ändrade förfarandet har det i år undantagsvis gått att lämna uppgiften Ingen verksamhet via Skatteförvaltningens servicetelefon 020 697 017.
I år skickades fler uppskattningsförslag än i fjol.

- I fjol behövde vi skicka uppskattningsförslag till ungefär fem procent men i år har de skickats till runt 14 procent av alla momsregistrerade jord- och skogsbruksidkare. Orsaken är att Skatteförvaltningen inte postat periodskattedeklarationsblanketter i år. Därför tar vi undantagsvis emot anmälningar om Ingen verksamhet per telefon, berättar överinspektör Riitta Kekäläinen.

Deklarera så snart som möjligt
I uppskattningsförslaget uppskattar Skatteförvaltningen skattebeloppet för perioden och uppmanar den skattskyldige att deklarera. Lämnas deklarationen inte tas momsen för redovisningsperioden ut enligt uppskattningsförslaget. Uppgifter i uppskattningen kan senare korrigeras genom en periodskattedeklaration för redovisningsperioden Något separat rättelseyrkande behövs inte.

- Om periodskattedeklarationen lämnas in på papper är det viktigt att använda blanketten för 2015. Då förs uppgifterna in på rätt år vid den optiska läsningen. Vi rekommenderar dock e-deklaration, tipsar Kekäläinen.

Periodskattedeklarationen lämnas in behändigast via webbtjänsten Skattekonto. Den elektroniska nätblanketten på Skattekonto har samma layout som motsvarande pappersblankett.

Av jord- och skogsbruksidkarna har redan 72 258 (eller 33,5 %) lämnat in sin periodskattedeklaration elektroniskt.

Ytterligare information till medier: 
överinspektör Riitta Kekäläinen tel. 040 5846255

Mer från SLC