SLC: Blygsamt av regeringen

De medel som regeringen vid förhandlingarna om budgetramarna för de kommande åren beslöt att bevilja jordbruket ersätter endast en mycket blygsam del av det inkomstbortfall som näringen drabbats av efter Ukrainakrisens början. Det konstaterar SLC:s styrelse, som vid sitt möte i onsdags diskuterade regeringens mycket anspråkslösa gest mot det finländska lantbruket.

I regeringens rambudget anvisades det nationella stödet för jordbruks- och trädgårdsekonomi 6,7 miljoner euro 2017 och 2018 samt LFA-stödet 20,3 miljoner euro år 2017. 
– Den konkreta kassakris som just nu drabbar många gårdar avhjälps inte detta år, fastslår SLC:s styrelseordförande Holger Falck

Eftersom pengarna för de offentliga finanserna för åren 2017-2020 nu är fördelade måste regeringen på alla andra sätt som står i dess makt förstärka jordbrukets ställning, som är den svagaste länken i livsmedelskedjan. 
– Det är dags att gå från ord till handling då det gäller revidering av lagen om offentlig upphandling och att införa samma stränga produktionskrav på importerade livsmedel som den inhemska produktionen. För att inte tala om konkreta åtgärder för att minska på byråkratin inom jordbruket och de kostnader det medför för jordbrukarna, konstaterar Falck.

Tilläggsinformation:
Holger Falck, SLC:s ordförande, tel. 050 555 3711
Johan Åberg, SLC:s verksamhetsledare, tel. 040 523 3864
 

Mer från SLC