SLC: Centralaffärerna tricksar med potatisen

Helsingfors 15.06.2016, 12:43

Ekonomi

Potatis från Finland finns i överflöd, men ändå importeras stora mängder. Det här oroar de finlandssvenska lantbrukarnas centralorganisation SLC, eftersom det pressar ner priserna för de finländska odlarna.
- Den här typen av marknadsaktioner från centralaffärer hotar den finländska tidiga produktionen av exempelvis potatis. Får de finländska odlarna inte ut ett skäligt pris för huvudskörden lönar det sig helt enkelt inte att odla mat i framtiden, säger SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg i ett pressmeddelande.
Åberg anser att centralaffärerna agerar oansvarigt.
- Trots att centralaffärerna har talat sig varma för bland annat säsongsprodukter, så förstör man marknaden med import vid sämsta tänkbara tidpunkt. Ord och handling går inte ihop när man i praktiken sedan rycker undan mattan för säsongsprodukter, säger han. (FNB)

FNB

Mer från SLC