SLC: Centralaffärers marknadstrix pressar finländska odlare

SLC - Mg 9512

PRESSMEDDELANDE

Säsongen för inhemsk nypotatis är just nu som bäst och den inhemska potatisen räcker i år gott och väl till för att motsvara den finländska marknadens efterfrågan. Trots det importerar centralaffärerna nypotatis i överflöd, vilket avsiktligen pressar ner priserna för de finländska odlarna. 

– Den här typen av marknadsaktioner från centralaffärer hotar den finländska tidiga produktionen av exempelvis potatis. Får de finländska odlarna inte ut ett skäligt pris för huvudskörden lönar det sig helt enkelt inte att odla mat i framtiden, säger SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg.

Åberg anser att centralaffärerna agerar oansvarigt gentemot den finländska primärproduktionen. 
– Trots att centralaffärerna har talat sig varma för bl.a. säsongsprodukter, så förstör man marknaden med import vid sämsta tänkbara tidpunkt. Ord och handling går inte i hop när man i praktiken sedan drar mattan under säsongsprodukter.

Den finländska nypotatisen har en kort leveranskedja och finns till salu i butiker inom i bästa fall några timmar från upptagning. Via grönsakspartiaffärer når nypotatisen ut till landsomfattande spridning inom ett dygn från skörd.

– De val som konsumenterna gör idag kan vara avgörande för den finländska produktionens framtid under kommande år. Fråga efter finländska råvaror och ställ lika medvetna krav på maten som när du köper t.ex. en ny mobiltelefon eller vin. Genom att välja vilka varor som hamnar i den egna matkorgen kan konsumenter visa sitt stöd för den finländska kvalitativa maten och odlarnas framtid, påminner Åberg.   


Tilläggsinformation:
SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg, tel. 040 523 3864

Mer från SLC