SLC kräver lösningar på jordbrukets ekonomiska kris från måndagens rådsmöte

EU:s jordbruksministrar träffas måndagen den 18 juli i Bryssel för att diskutera åtgärder för att lindra den allvarliga lönsamhetskrisen i vilken jordbruket har befunnit sig i snart två år. SLC kräver att EU nu måste bära ansvaret för den marknads- och utrikespolitik som bedrivits de senaste åren och som har lett till bl.a. överproduktion och rysk handelsblockad för livsmedel. Det är även upp till bevis för jordbruksminister Kimmo Tiilikainen och hela regeringen som i våras ville vänta med det nationella krispaketet till dess att EU tagit beslut om eventuella krisåtgärder.

Enligt uppgifter från Bryssel inför rådsmötet kommer EU-kommissionen att lägga på bordet ett krispaket på sammanlagt 500 miljoner euro samt möjligheter att komplettera detta krispaket med ytterligare 350 miljoner euro nationella medel från medlemsländerna.

– Åtgärderna är ett steg i rätt riktning, men helt otillräckliga, konstaterar SLC:s ordförande Holger Falck.

Fördelningen av EU:s krispaket mellan medlemsländerna är ännu oklar, men tillämpas samma fördelningsgrunder som i senaste krispaket så torde Finlands andel bli mellan 10 och 15 miljoner euro. Detta är enbart en bråkdel av det finländska jordbrukets faktiska förluster. Enbart mjölksektorn i Finland förlorar ca 200 miljoner euro årligen på grund av marknadskrisen och resten av jordbruket förlorar tillsammans minst lika mycket. Alltså uppgår förlusterna till totalt ca 400 miljoner enbart för Finlands del.

– Det gäller nu för minister Tiilikainen att få till stånd en fördelning som beaktar Finlands stora beroende av den ryska marknaden. Finlands jordbrukare skall inte ensamma behöva betala priset för EU:s utrikespolitik, säger Falck.

Förutom direkta stödpengar krävs även marknadsåtgärder för att minska överproduktionen inom EU. Dessa kan inte vara frivilliga eftersom detta endast skulle koncentrera produktionen till EU:s bästa produktionsområden. SLC förväntar sig även att regeringen raskt tar beslut om nationella krisåtgärder för jordbruket efter att EU:s krispaket klarnar. Det är också synnerligen viktigt att årets jordbruksstöd betalas ut så tidigt som möjligt för att undvika att gårdarnas kassakris ytterligare förvärras.

– Det är nu upp till bevis för jordbruksministern och hela regeringen såväl i Bryssel som på hemmaplanen, konstaterar Falck.

Tilläggsuppgifter:

SLC:s ordförande Holger Falck, tel. 050 555 3711
SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg, tel. 040 523 3864

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 31 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 20 000 skogsägare som fördelar sig över 70 lokalavdelningar i fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar.


Mer från SLC