SLC kräver ursprungsmärkning av spannmål

Helsingfors 23.09.2016, 07:00

Ekonomi

Ursprungsmärk även restaurangmat och spannmålsbaserade livsmedel. Det kräver de finlandssvenska lantbrukarnas centralorganisation SLC i en skrivelse till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.
- Förtroendet för inhemsk mat är rekordstort bland de finländska konsumenterna. Det är ett resultat av ett långsiktigt kvalitetsarbete och informationsverksamhet. För att kunna välja behöver konsumenten tillräcklig och rätt information om livsmedlen, och därför är tydlig ursprungsmärkning helt avgörande, säger SLC:s ordförande Holger Falck i ett pressmeddelande.
Jord- och skogsbruksministeriet har börjat förbereda lagstiftning om ursprungsmärkning av mjölk och kött i livsmedelsprodukter. Lagar om obligatorisk ursprungsmärkning måste godkännas av EU-kommissionen. Kravet är att det finns ett bevisat samband mellan vissa kvaliteter hos livsmedlet och dess ursprung.
- Hela vår åkerareal omfattas av nitratdirektivet och användningen av bekämpningsmedel är på mycket måttlig nivå jämfört med våra närmaste konkurrenter. Till exempel är tvångsmognad av spannmål med hjälp av glyfosat förbjudet. Dessutom omfattas över 90 procent av åkerarealen av frivilliga miljöåtgärder. SLC anser därför att EU-kriterierna uppfylls för att kräva samma konsumentinformation för spannmål som för kött och mjölk, säger Falck. (FNB)

FNB

Mer från SLC