SLC Nyland: Ett 80-tal nyländska jordbrukare med traktor till Senatstorget

Ett hundratal jordbrukare varav omkring 80 med traktor deltar från SLC Nyland i jordbrukarnas demonstration i Helsingfors i morgon fredag på grund av det finländska jordbrukets svaga lönsamhet och det svåra ekonomiska läget på gårdarna. Företagarinkomsten 2015 halverades till och med i medeltal jämfört med föregående år.  Totalt väntas närmare 500 traktorer delta i traktormarschen till Helsingfors. 

Traktormarschen kommer tyvärr att påverka trafiken på infartslederna och i centrum, trots att man strävar till att trafiken ska löpa så smidigt som möjligt. Deltagarna i marschen hoppas på förståelse från bilisterna och övriga medtrafikanter och uppmanar alla som rör sig in och ut från Helsingfors på morgonen och eftermiddagen till extra försiktighet och att reservera tillräcklig tid för resan. 

Västerifrån anländer traktorer längs med väg 1130 (Lappbölevägen), väg 110 (Åbovägen) och 120 (Vichtisvägen). Norrifrån anländer traktorer längs väg 130 (Gamla Tavastehusvägen) och väg 140 (Lahtisvägen). Österifrån anländer traktorer längs väg 170 (Nya Borgåvägen). Vid dessa vägar ca 20-30 km från centrum finns samlingsplatser, där traktorerna samlas tidigt på morgonen, d.v.s. i god tid innan de sätter sig i rörelse mot Helsingfors centrum kl. 8.10.

Det finländska jordbrukets lönsamhet är det sämsta sedan EU-inträdet. Det beror i huvudsak på att jordbruksprodukternas marknadspriser har sjunkit markant som en följd av det ryska importstoppet och på omfattande nedskärningar i jordbruksbudgeten under de senaste regeringsperioderna. Samtidigt genomgår EU:s jordbrukspolitik stora förändringar och matmarknaden är i obalans. Landsbygdsverkets agerande och uppskjutna stödutbetalningar förvärrar dessutom ytterligare jordbrukarnas redan trängda situation.

– Många gårdar är i en verkligt svår nödsituation. Jordbrukarnas ställning i matkedjan måste stärkas och marknaden behöver få balans, kräver SLC Nylands ordförande Thomas Blomqvist. 
Jordbrukarnas byråkratiska börda har nu nått en oskälig nivå samtidigt som odlare, som missar ett kryss i en ansökningsblankett, kan få oproportionerligt stora sanktioner. 

– För små misstag i t.ex. stödansökan kan jordbrukaren i värsta fall gå miste om hela stödet som kan vara helt avgörande för att gården ska klara sig. När myndigheterna däremot schabblar med t.ex. dataprogram som är avgörande för jordbrukarnas ekonomi kommer däremot inga konsekvenser för myndigheten. Det är igen bonden som får betala, säger Blomqvist. 

– Alla behöver mat varje dag också i framtiden. Men vem ska odla den finländska maten om det inte finns jordbrukare och unga som vill ta över verksamheten, frågar sig viceordförande Anna Alm.

SLC Nyland ordnar busstransport till demonstrationen i Helsingfors. Medias representanter är välkomna att träffa traktorchaufförerna på samlingsplatserna. På plats i Mankby finns förbundsordförande Thomas Blomqvist och i Söderkulla SLC:s ordförande Holger Falck.

Traktorernas samlingsplatser:

1130: Mankby St1 ( Lappbölevägen 5, 02780 Esbo) 
110: Kärringmossens korsning (parkeringsområdet bredvid Shell Truck) 
120: Shell Lahnus 
130: Neste Oil Keimola 
140: Parkeringsplatsen vid Kuusijärvi (nära Björkby) 
170: Parkeringarna vid Söderkulla K- och S-market 

Jordbruksfakta:
• Effekterna av de sänkta jordbruksprodukternas marknadspriser beräknas 2015 ha uppgått till 250-300 miljoner euro. 
• Jordbruksstöden skars ifjol ner med 70 miljoner euro 
• Stödutbetalningar för 250 miljoner euro sköts ifjol upp med ett halvt år. 
• År 2014 uppgick jordbrukets företagarinkomst till 592 miljoner euro (LUKE).

Tilläggsinformation:
Bjarne Westerlund, 
verksamhetsledare SLC Nyland
040 5037188

Mer från SLC