SLC Nyland: Mera inhemskt i upphandlingar!

I offentliga upphandlingar måste mer uppmärksamhet riktas mot produkters och tjänsters kvalitet vid sidan av pris. Det här är även andemeningen i regeringens förslag till ändringar i lagen om upphandlingar, som riksdagen diskuterade igår (7.9.2016). Det nylänska producentförbundet SLC Nyland framhåller att kommuninvånarna även behöver få veta varifrån exempelvis maten kommer. Av finländarna vill nio av tio att det i offentliga upphandlingar borde köpas in mera finländska produkter och tjänster.  Fastän inhemskt ursprung i sig inte kan vara ett kriterium enligt upphandlingslagen, kan man i offentliga upphandlingar betona sådana kvalitetskriterier, där den finländska produktionen är stark. I upphandlingar ska den ekonomiska helheten vara det avgörande. 

- Den kommunala måltidsservicen har en enorm inverkan på folkhälsan, kulturen och regionalekonomin. Därför är det viktigt att gemensamt komma överens om hur och hurudan mat som upphandlas till kommunerna, konstaterar SLC Nylands verksamhetsledare Bjarne Westerlund. Den inhemska maten bör synas allt oftare i kommunens måltidsservice, t.ex. på daghemmens matsedlar. Andelen inhemsk mat behöver ökas och matens ursprung behöver tydligt framkomma. Det är inte rätt att de kommunala kökens måltidsgäster serveras mat, som inte ens är laglig att producera i Finland. 

Inom ramen för SLC:s kampanj för finländsk mat i offentliga upphandlingar kommer SLC Nyland och lokalavdelningarna på kommunal nivå att föra stafetten för ansvarsfulla matvals budskap vidare inom sitt verksamhetsområde. Kommuner utmanas att göra egna samhälleliga åtaganden. 

Stafetten för ansvarsfulla matval – Vastuullisuusviesti- som startade den 6 september i Varkaus kommer idag (8.9) kl. 16 i mål, i Hyvinge. Stafettens sista etapp startar kl. 15.30 från Hyria-koulutus gård (Torikatu 18) i Hyvinge centrum. Klockan 16.00 tar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio och Hyvinges chef för affärsverksamhet Annukka Lehtonen emot stafetten på Östersjöns mest miljövänliga gård, Knehtilä (Haapasaarentie 75).

Innan stafetten kommer i mål hålls ett presstillfälle på Knehtilä kl. 15.15. Medias representanter inbjuds att närvara. 

Under stafettens tre dagar och närmare 120 km har besökts tolv orter, där man diskuterat med lokala beslutsfattare och naturligtvis smakat på lokala läckerheter. Under stafetten har även lyfts fram goda exempel på hur man redan har förverkligat ansvarsfull upphandling. Stafettens budbärare påminner om statsrådets principbeslut från i somras (offentliggjordes 29.6.2016), som vägleder den offentliga sektorns måltidsservice mot allt mer ansvarsfulla livsmedelsupphandlingar. 

Mera information om stafettens rutt och program finns på www.ekocentria.fi

Tilläggsuppgifter: 
Bjarne Westerlund, verksamhetsledare SLC Nyland, tel. 040 5037188
Mia Wikström, informatör SLC, tel. 050 355 3213
EkoCentrias projektledare Anu Arolaakso tel. 044 785 4048

Mer från SLC