SLC Nylands höstmöte hölls idag tisdag 22.11 i samband med Nyländsk Bondedag på Saga Congress i Vanda.

Val:

Förbundsordförande Thomas Blomqvist (Tenala) omvaldes enhälligt.

Även I:a viceordförande Thomas Antas (Lappträsk) omvaldes enhälligt. Till ny II:a viceordförande valdes enhälligt Bengt Nyman (Karis). Han efterträder Anna Alm (Pojo), som undanbett sig återval. Bengt Nyman är spannmålsodlare från Svartå, som från tidigare har flera förtroendeuppdrag inom producentorganisationen. Han är bl.a. ordförande för SLC:s spannmålsutskott. 

Ny ledamot i förbundsstyrelsen, där alla lokalavdelningar är representerade, är Crista Hällfors (Lappträsk). I och med att Snappertuna, Karis och Pojo lokalavdelningar har beslutat att från årsskiftet gå samman och bilda SLC Raseborg, så valdes ingen i stället för Anna Alm (Pojo) och Anders Wasström (Snappertuna) som stod i tur att avgå. SLC Raseborg representeras år 2017 i styrelsen av Bengt Nyman (Karis). I övrigt fortsätter styrelsen i samma sammansättning som tidigare. 

Till SLC Nylands representanter i SLC:s fullmäktige för år 2017 valdes:
Ordinarie:                                                           Personliga suppleanter:
Johan Holmström (ny)                                       Jaakko Mäkelä
Anders Wasström                                              Sune Baarman
Kaj Klinge                                                           Kim Forsman 
Kim Männikkö                                                    Håkan Nyström (ny)                 
Gösta Lundström                                               Magnus Lindberg  
Anders Rosengren                                             Robert Haglund 
Jesse Mårtenson (ny)                                         Anders Mickos 

Bifogat uttalandet från mötet, samt Thomas Blomqvists öppningsanförande i sammandrag.

NYLANDS SVENSKA PRODUCENTFÖRBUND NSP r.f (SLC Nyland)

Tilläggsuppgifter:                      
Thomas Blomqvist                                                  Bjarne Westerlund   
ordförande, tel. 050 5121776                                 verksamhetsledare, tel. 040 5037188

Mer från SLC