SLC om budgeten: Inga överraskningar för jordbruket i nästa års budget – arbetet för att förbättra jordbrukets situation måste fortsätta

Ur det finländska jordbrukets synvinkel innehåller nästa års statsbudget inga egentliga överraskningar konstaterar Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. med anledning av resultatet från regeringens budgetmangling som offentliggjordes på torsdagskvällen. SLC ser det dock som positivt att regeringen har fattat beslut om beredningen av åtgärder för underlätta jordbrukets ekonomiska kris. Flertalet av de åtgärder som regeringen nu vill förverkliga för att underlätta jordbrukets svåra ekonomiska situation har varit under arbete en längre tid och har även tidigare utlovats av jordbruks- och miljöminister Tiilikainen.

– Pengarna som nu riktats till jordbruket löser inte den ekonomiska krisen som jordbruket befinner sig i men de ger verktyg för att krisen inte ytterligare ska förvärras, säger SLC:s ordförande Holger Falck.

Även det skärpta kravet på ursprungsmärkning på förädlade produkter är ett beslut med positiva förtecken. Regeringen ger även mera tilläggstid för svingårdar att göra investeringar som svinförordningen förutsätter. Detta för att inte påföra den redan hårt pressade svinproduktionen ytterligare kostnader.

Tilläggsinformation:
SLC:s ordförande Holger Falck, tel. 050 555 3711
SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg, tel. 040 523 3864

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jordbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 12 000 medlemmar som fördelar sig över 69 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund.

Mer från SLC