SLC uppmanar medlemmarna att delta i bondedemonstration 11.3: Kom med eller utan traktor!

SLC - Traktormarsch Annons

SLC:s centralstyrelse uppmanar medlemmar från hela verksamhetsområdet att – med eller utan traktor - aktivt delta i den traktormarsch och demonstration som hålls i Helsingfors fredagen den 11 mars. 

– I ingen annan bransch vore det ens möjligt att den inkomst som överenskommits för föregående år utbetalas med över ett års fördröjning. Måttet är rågat. Därför har bönderna själva tagit initiativ till att demonstrera mot beslutsfattarna, dundrar SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix. 

Det ekonomiska läget på gårdarna är verkligen trängt. Det finländska jordbrukets lönsamhet är det sämsta sedan EU-inträdet och många gårdar dras med akut kassakris. Orsaken till detta är i huvudsak Rysslands importstopp och omfattande nedskärningar i jordbruksbudgeten under de senaste regeringsperioderna. 

– I många andra EU-länder har statsmakten skridit till åtgärder för att rädda det egna jordbruket. Trots alla fina skrivningar i regeringsprogrammet verkar Finlands regering vara helt ointresserad av att rädda vår matproduktion, säger SLC:s ordförande Holger Falck. 

Böndernas traktormarsch och demonstration hålls fredagen den 11 mars i Helsingfors. Demonstrationen beräknas samla hundratals jordbrukare och traktorer från hela landet.

Tilläggsinformation:
SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix, tel. 050 552 5392
SLC:s ordförande Holger Falck, tel. 050 555 3711
SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg, tel. 040 523 3864

Evenemangets Facebook-sida: https://www.facebook.com/events/1734125333487205/

Mer från SLC