SLC: Ursprungsmärk spannmål och restaurangmat

SLC - Dsc 1168

Matens ursprung har blivit ett allt viktigare kriterium för konsumenterna när det gäller att välja mat såväl i detaljhandeln som i restauranger. I en skrivelse till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen kräver SLC:s styrelse därför obligatorisk ursprungsmärkning av även spannmålsbaserade livsmedel. Även all mat i restauranger och offentliga bespisningar borde omfattas av obligatorisk ursprungsmärkning anser SLC-styrelsen.

– Obligatorisk ursprungsmärkning av livsmedel tillverkade av spannmål vore helt i linje med det arbete som jord- och skogsbruksministeriet redan inlett för att förbättra ursprungsmärkning av kött och mjölk, vilket SLC understöder till fullo. En bättre obligatorisk ursprungsmärkning av mat i restauranger och offentliga bespisningar än nu är fallet skulle också förbättra möjligheterna för konsumenter att göra medvetna matval, säger SLC:s ordförande Holger Falck.

– Förtroendet för inhemsk mat är rekordstort bland de finländska konsumenterna. Det är ett resultat av ett långsiktigt kvalitetsarbete och informationsverksamhet. För att kunna välja behöver konsumenten tillräcklig och rätt information om livsmedlen, och därför är tydlig ursprungsmärkning helt avgörande, framhåller Falck.  

I dagens läge är spannmålspriserna i Finland bland de lägsta i EU och en fjärdedel av brödet bakas av mjöl av utländskt ursprung. Detta trots att den finländska spannmålens kvalitet är bland det bästa i världen och spannmålen i Finland produceras under stränga miljökriterier. 
– Hela vår åkerareal omfattas av nitratdirektivet och användningen av bekämpningsmedel är på mycket måttlig nivå jämfört med våra närmaste konkurrenter. Till exempel är tvångsmognad av spannmål med hjälp av glyfosat förbjudet. Dessutom omfattas över 90 % av åkerarealen av frivilliga miljöåtgärder. SLC anser därför att EU-kriterierna uppfylls för att kräva samma konsumentinformation för spannmål som för kött och mjölk, säger Falck.

Jord- och skogsbruksministeriet har inlett arbetet med att bereda lagstiftning gällande ursprungsmärkning av mjölk och kött i olika livsmedelsprodukter. Lagförslaget kräver godkännande av EU-kommissionen, men enligt EU-förordningen om livsmedelsinformation får medlemsstaterna utfärda bestämmelser om obligatoriska uppgifter om livsmedels ursprungsland om det finns ett bevisat samband mellan vissa kvaliteter hos livsmedlet och dess ursprung. Medlemsstaterna ska också lägga fram belägg för att flertalet konsumenter anser att denna uppgift är mycket viktig. 

EU-kommissionen har redan antagit Frankrikes författningsförslag som kräver att ursprunget för mjölk och kött i mejeri- och köttprodukter som tillverkats i Frankrike skall anges i två års tid från och med den 1 januari 2017. Även Italien, Litauen, Portugal och Grekland har meddelat kommissionen förslag om märkning av ursprunget för mjölk som används som beståndsdel i mejeriprodukter.

Tilläggsinformation:
Holger Falck, SLC:s ordförande, tel. 050 555 3711
Johan Åberg, SLC:s verksamhetsledare, tel. 040 523 3864

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 31 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 20 000 skogsägare som fördelar sig över 68 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland.

Mer från SLC