SLC vill se förutsättningar för de gröna näringarna: Jordbruket har förmåga att vara med och lyfta Finland

Resolution från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s förbundsfullmäktiges vårmöte 2016:

SLC vill se förutsättningar för de gröna näringarna: 

Jordbruket har förmåga att vara med och lyfta Finland

På sitt vårmöte måndagen den 27.6.2016 godkände SLC:s förbundsfullmäktige förslaget till en ny strategi för organisationen som utgår från visionen ”Vi skapar landet”. SLC skapar förutsättningar för att medlemmarna kan livnära sig som företagare på landsbygden i generationer framöver. SLC arbetar även för att medlemmarna har samhällets förtroende att ta hand om marken, skogen och produktionsdjuren. SLC:s tjugo strategiska åtgärder, indelade i fyra fokusområden, ska stöda det finlandssvenska jord- och skogsbruket, lyfta de gröna näringarna samt stärka den samhällskraft som de finländska producenterna utgör till förmån för hela landet. Jordbruket har kunnande och förmåga att möta framtidens behov, och att vara med och lyfta Finland. 

Jordbrukarnas budskap om näringens trängda läge och att Finlands matproduktion genomgår sin svåraste kris sedan EU-inträdet har knappast gått någon förbi. Nu är det dags för Finlands regering att rakryggat skrida från ord till handling för att se till att vi har finländsk mat i framtiden. Vi ska fortsätta vara världsledande vad gäller bl.a. kvalitet, djurvälfärd och klimatavtryck. Låt inte Finlands gröna näringar vara den bransch som betalar det högsta priset för EU:s utrikespolitik. Eftersom konsumenterna har ett starkt förtroende för den inhemska matproduktionen borde det stödet också synas i regeringens politik samt även i handelns agerande. Finland ska fortsätta producera världens bästa mat och inte pruta på vår höga självförsörjningsgrad. Regeringen måste även aktivt förbättra de gröna näringarnas exportmöjligheter.

Skogsbruket har en outnyttjad framtidspotential. Utvecklingen inom skogsbranschen och nya teknologiska innovationer ger förutsättningar för företagsamhet. Regeringens politik har inte hittills beaktat privatskogsbrukets intressen. SLC:s fullmäktige understryker att de finländska skogarnas hela potential måste tas tillvara för att höja landets konkurrenskraft. 

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s förbundsfullmäktige

Jakobstad, 28.6.2016

Mer från SLC