SLC:s generationsväxlingsguide har utkommit

SLC - Generationsväxlingsguide

SLC har gett ut en ny generationsväxlingsguide som fokuserar på att bilda en helhet av de olika skeden i överföringen av lantbruksföretag för dem som planerar att generationsväxla inom de kommande åren. 

Guiden framställdes med tanke på att varje fall är unikt. Det gäller att utreda de egna möjligheterna och begränsningarna redan i planeringsskedet för att sammanställa den mest gynnsamma generationsväxlingshelheten för det egna företaget. Förutom helhetstänkande framhäver den förnyade guiden även den sociala sidan av generationsväxlingen. Guiden innehåller ett kort stycke om familjerätt och tankar kring erfarenheter av generationsväxling. 

Guiden finns tillgänglig som pdf på webbplatsen www.slc.fi. Guiden finns även i tryckt format och kan beställas från SLC:s kansli, tel. 09 5860 460 eller e-post info@slc.fi. 

Mer från SLC