"Sockor" avslöjar ehec-bakterier

Stockholm 10.12.2016, 00:01

Inrikes

Ehec är en bakterie som kommer och går bland nötdjuren. Det konstaterar en ny svensk doktorsavhandling som utvecklat bättre metoder att upptäcka de otäcka bakterierna.
- Det är bara som att dra av sockan och skicka till laboratoriet, säger forskaren bakom.
Ehec är en bakterie som hos människor slår särskilt hårt bland barn och kan ge blodiga diarréer och skada njurarna allvarligt. Den bärs ofta av idisslare och nötdjur och sprids oftast till människan efter direkt kontakt med djur eller deras avföring eller genom mat.
Nu visar ny forskning hur smittan från djur kan begränsas. Med en ny metod för att samla in bakterierna kan det bli mycket enklare att konstatera om en gård drabbats av smittan. Lösningen är enkel. I stället för att som tidigare behöva ta ett avföringsprov från varje djur och skicka till laboratorium, räcker det nu med att bonden trär på en gasbinda över skorna och går runt med i stallarna. Bindan samlar in smuts från golvet och skickas sedan för analys.

Mycket enklare

- Det gör det mycket enklare. Det är bara som att dra av en socka och skicka in för bakteriologisk analys, säger Stefan Widgren, doktorand vid svenska Statens veterinärmedicinska anstalt och Sveriges lantbruksuniversitet.
Svenska veterinärer har börjat använda metoden under de senaste åren och den är numera standard när forskarna vid Statens veterinärmedicinska anstalt och Sveriges lantbruksuniversitet ska testa en gård.
Studien som har följt ett antal stallar under längre tid visar även hur ehec-smitta är något som kan komma och gå.

Kan försvinna

- Det är väldigt bra. Det betyder att man kanske inte behöver någon sanering utan att smittan kommer att försvinna med tiden. Det är väldigt viktigt, säger han.
Med hjälp av simulering konstateras även att om djurens motståndskraft mot bakterien kunde stärkas skulle smittospridningen och därmed antalet smittade människor kunna minskas. Det skulle kunna ske genom vaccinering av djur. Däremot skulle det inte vara lika effektivt att undvika att flytta djur, enligt datasimuleringen. (FNB-TT-Maria Jansson)

FNB-TT-Maria Jansson

FNB

Mer från SLC