St1 bygger etanolanläggning i Norge

Helsingfors 19.08.2016, 11:10

Ekonomi

Oljebolaget St1 utvidgar sin etanolproduktion till Norge. St1 Nordic har undertecknat ett intentionsavtal med Viken Skog och dess dotterbolag Treklyngen om att bygga en etanolanläggning i Hönefoss.
Anläggningen byggs på en plats där det tidigare har funnits ett pappersbruk och den ska använda avfall från den lokala trävaruindustrin.
St1 säger att man letar efter platser för nya etanolanläggningar i Finland, Sverige och Norge. Bolaget har redan flera etanolanläggningar i Finland och är också delägare i en etanolanläggning i Göteborg i Sverige.
Etanol som framställs av avfall används som trafikbränsle. Kolutsläppen från etanolbränslen är upp till 90 procent mindre än utsläppen från traditionella fossila bränslen. (FNB)

FNB

Mer från SLC