Stafett kräver ansvarsfull mat på tallrikarna

SLC - Vastuullisuusviesti Logo 400X228

PRESSMEDDELANDE OCH -INBJUDAN

I de kommunala beslutsfattarnas festtal nämns ofta orden ekologiskt och närmat, men de syns alltför sällan på barns och åldringars tallrikar. Är priset fortfarande det enda kriteriet vid upphandling av råvaror till de kommunala köken?

De ansvarsfulla matvalens förespråkare hoppar upp i cykelsadlarna nästa vecka för att kräva svar av de kommunala beslutsfattarna på frågor gällande offentlig upphandling av mat och annan ansvarsfull verksamhet. Stafetten Vastuullisuusviesti startar tisdagen den 6 september kl. 10 i Varkaus och passerar St. Michel och Lahtis för att komma i mål i Hyvinge torsdagens den 8 september. 

Under stafettens tre dagar och närmare 120 km besöks tolv orter, där man diskuterar med lokala beslutsfattare, får uppleva överraskningar och naturligtvis smaka på lokala läckerheter. Stafettens budbärare påminner om statsrådets principbeslut från i somras (offentliggjordes 29.6.2016), som vägleder den offentliga sektorns måltidsservice mot allt mer ansvarsfulla livsmedelsupphandlingar. 

Under stafetten lyfts även fram goda exempel på hur man redan har förverkligat ansvarsfull upphandling. Samtidigt kommer även lösningar för den finländska matproduktionens utmaningar att diskuteras. Kommuner utmanas även att göra egna samhälleliga åtaganden. 

Stafetten rör sig både med cykel och den bussen som går under namnet Vastuullisuusbussi. I bussen kan man ställa kniviga frågor om livsmedelsupphandling till upphandlingsexperter. I bussen kan man även spela säsongsbingo. 

Stafetten avslutas med ett evenemang torsdag 8.9 på Östersjöns mest miljövänliga  gård, Knehtilä, i Hyvinge. Stafettens sista etapp startar kl. 15.30 från Hyria-koulutus gård (Torikatu 18) i Hyvinge centrum. Klockan 16.00 tar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio och Hyvinges chef för affärsverksamhet Annukka Lehtonen emot stafetten på Knehtilä gård (Haapasaarentie 75).

Innan stafetten kommer i mål hålls ett presstillfälle på Knehtilä kl. 15.15. Medias representanter inbjuds att närvara. Programmet för presstillfället är följande (på finska):   
• Tervetuloa, Anu Arolaakso/Sari Väänänen, EkoCentria
• Miksi VNP Vastuullisista elintarvikehankinnoista? Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö, MMM
• Vastuullisuus Hyvinkään ruokapalveluissa, Annukka Lehtonen, liiketoimintajohtaja Hyvinkää
• Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, Marja Innanen, apulaispääsihteeri, Valtioneuvoston kanslia
• Itämeren ympäristövastuullisin maatila, Minna Sakki, Knehtilän emäntä

Mera information om stafettens rutt och program finns på www.ekocentria.fi

Stafettens evenemang förverkligas av EkoCentria i samarbete med bl.a. MTK-central- och regionalförbunden, Äktasmak.fi; Närmats- och ekokoordineringsprojekten, Luomuinstituutti, Ekoneum, Navitas kehitys Oy, Hyria koulutus, yrkesskolorna Laurea amk, Mikkelin amk, ProAgria, Maa- ja kotitalousnaiset samt SLC och SLC Nyland.

Tilläggsinformation:
EkoCentrias projektledare Anu Arolaakso (tel. 044 785 4048, anu.arolaakso(at)sakky.fi) eller Sari Väänänen (p. 044 785 4025, sari.vaananen(at)sakky.fi) 

Mer från SLC