Stödet till mjölkproducenter snart verklighet

Helsingfors 19.10.2016, 16:35

Politik

Anpassningsstödet för mjölkproducenter ser ut att bli verklighet inom kort. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar att förordningen om stödprogrammet sänts på remiss och att planen är att stödet ska kunna sökas från och med månadsskiftet november-december.
Totalt har 15 miljoner euro reserverats för stödet. Hälften av summan är direkta krispengar från EU, hälften nationella medel.
Stödets syfte är att på frivillig väg minska mjölkproduktionen tillfälligt och på det sättet stabilisera hemmamarknaden. Det har funnits ett överutbud på EU-marknaden vilket har lett till ekonomiska problem för många mjölkproducenter. (FNB)

FNB

Mer från SLC