Stödköp och större nationella stöd ska hjälpa bonden

Bryssel 14.03.2016, 18:14

Politik

Bönder, kor och grisar stod på vakt utanför då EU:s jordbruksministrar möttes i Bryssel på måndagen för att försöka råda bot på problemen i branschen.
Den svaga efterfrågan, överproduktion och de ryska sanktionerna har orsakat problem för jordbrukare på olika håll i Europa. Jordbruksminister Kimmo Tiilikainen (C) representerade Finland på mötet.
Jordbrukskommissionären Phil Hogan meddelade att EU-kommissionen är redo att tillåta att produktionen av mjölk begränsas för att minska på problemet med överutbudet. Begränsningen ska vara tillfällig och bygga på frivilliga avtal.
Kommissionen föreslår också att medlemsstaterna ska få rätt att ge jordbrukarna temporära nationella krisstöd motsvarande högst 15 000 euro per producent per år ovanpå de nuvarande nationella stöden. Dessutom planerar man ökade stödköp av mjölkpulver och smör samt överväger tilläggsanslag för lagring av griskött.
Finland är redo att överväga åtgärder som begränsar mjölkproduktionen i syfte att få en bättre balans mellan efterfrågan och utbud.
Medlemsländerna är ingalunda eniga i frågan. Bland annat Danmark, Nederländerna och Irland motsätter sig produktionsbegränsningar eftersom deras marknader förblivit konkurrenskraftiga.
EU har under de senaste åren beviljat jordbruksproducenterna olika former av krisstöd på grund av marknadsstörningar. I höstas beviljades branschen ett stödpaket på 500 miljoner euro, vara nio miljoner tillföll Finland. (FNB)

FNB

Mer från SLC