Svagt skogshönsbestånd avspeglas på bytet

Helsingfors 11.08.2016, 12:32

Inrikes

I fjol blev skogshönsbytet litet, uppger Naturresursinstitutet Luke. Bytena av tjäder, orre och järpe minskade med i genomsnitt tjugo procent jämfört med året innan.
Luke uppger att storleken på småviltsbytet är ett tecken på svaga bestånd av skogshönsfågel.
De kalla försomrarna 2014 och 2015 var svåra för fågelviltet. Därför uppmanades skogshönsjägare att vara måttliga i sin skogshönsjakt.
Bland fågelviltet blev bytena av ringduva och gräsand störst, även om antalet fällda ringduvor var mindre än året innan. Bytet minskade något för de flesta fågelviltarterna, men fasanbytet fördubblades. (FNB)

FNB

Mer från SLC