Tamfåglar i Sverige drabbade av fågelinfluensa

Stockholm 23.11.2016, 22:23

Inrikes

För första gången har svenska tamfåglar drabbats av fågelinfluensa. Statens veterinärmedicinska anstalt i Sverige ser allvarligt på det inträffade och nu ska besättningen avlivas.
Två fall av fågelinfluensa har konstaterats i Skåne, enligt analyser hos Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
Det ena fallet gäller en vild fågel, en knipa, som hittats i Vellinge kommun och som bekräftats bära på fågelinfluensa av typen H5N8, samma typ som i Danmark smittat vilda måsar, änder och svanar.
Det andra fallet gäller en värphönsbesättning utanför Helsingborg som nu isolerats på Jordbruksverkets initiativ i väntan på att besättningen ska avlivas. Där har SVA bekräftat H5N8, enligt lantbrukstidningen ATL.

Evira uppmanar till försiktighet
Den aktuella virusvarianten smittar inte människor, men har smittat vilda fåglar i Sverige förut. Detta är dock första gången som tamfåglar drabbas, något SVA ser allvarligt på.
- Absolut, inte minst på grund av de stora konsekvenser som det får för näringen och den drabbade uppfödaren. Det här kommer antagligen resultera i att Jordbruksverket går ut och rekommenderar uppfödarna att ytterligare se över sina rutiner, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog, vid SVA.
Att virusvarianten H5N8 slagit till mot gården utanför Helsingborg betyder bland annat att anläggningen behöver genomgå en fullständig sanering för att förhindra ytterligare spridning.
- Det räcker med att det är H5 för då börjar EU:s lagstiftning att gälla och som innebär att vi måste avliva djuren och sätta upp restriktionszoner, säger Karl Ståhl.
Redan förra veckan införde Jordbruksverket skyddsnivå 2 för fågelinfluensa i Sverige. Det innebär bland annat att fjäderfä ska hållas inomhus och, om det inte går, vara inhägnade utomhus men utfodras med foder och vatten inomhus eller under skydd utomhus.
- Vi hoppas kunna och gör allt som står i vår makt för att hejda ett större utbrott av fågelinfluensan, säger Karin Åhl, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.
En gång tidigare (2006) har en svensk fågelbesättning smittats av fågelinfluensa. Men det gällde en farm för uppfödning av vilda änder i Kalmar län.
- Fågeluppfödarna i Skåne är hårt drabbat just nu, eftersom det även finns ett pågående utbrott av newcastlesjuka. Det är en mycket smittsam sjukdom och vi har utbrott av den vartannat år ungefär, säger Karl Ståhl.
I Finland uppmanar Evira fjäderfäproducenterna att förhindra direkt och indirekt kontakt mellan tamfåglar och vilda fåglar. Personer som besökt en gård i utlandet ska dessutom hålla sig borta från finländska fjäderfägårdar i minst 48 timmar efter kontakten med djur i utlandet, eftersom sjukdomsalstrarna kan spridas via kläder, skodon och annan utrustning. (FNB)

https://www.evira.fi/sv/djur/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/fjaderfan/aviar-influensa-fagelinfluensa/aktuellt-om-fagelinfluensa/

FNB-TT-Marianne Ahlenius

FNB

Mer från SLC