Tenhola till Lännen Media: Löser inte problemen

Helsingfors 11.03.2016, 19:43

Politik

Landsbygdsverkets överdirektör Leena Tenhola säger att jordbrukets lönsamhetsproblem inte kommer att lösas med att flytta henne till andra uppgifter.
I en kommentar för Lännen Media säger Tenhola att hon inte ser vad hon kunnat göra annorlunda så att jordbruksstöden skulle ha betalats ut i tid.
Jord- och skogsbruksminister Kimmo Tiilikainen (C) sade tidigare på fredagen att Tenhola kommer att få nya uppdrag inom verket.
För att kunna betala ut jordbruksstöden enligt den planerade tidsplanen, ska Landsbygdsverket anställa en ny projektdirektör som svarar för stödsystemen och stödprocesserna, sade Tiilikainen. (FNB)

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/853943/Tenhola+Siirtamiseni+syrjaan+ei+auta+maatalouden+ongelmissa

FNB

Mer från SLC