Thölix och Falck fortsätter leda SLC

På SLC:s förbundsfullmäktiges ordinarie höstmöte i Vanda förrättades idag stadgeenliga personval. Till grund för personvalen låg en enhällig valberedning. Till ordförande för förbundsfullmäktige för 2017 återvalde Stefan Thölix från Korsholm. Till första vice ordförande återvaldes Anders Rosengren från Borgå och till ny andra vice ordförande invaldes Nicklas Mörn (NY!) från Saltvik.

Holger Falck från Sibbo återvaldes till SLC:s centralförbundsordförande, och därmed centralstyrelsens ordförande, för 2017. Till personlig suppleant för Falck återvaldes Bengt Nyman (Raseborg).

Till centralstyrelsens första vice ordförande för 2017 återvaldes Mats Nylund, Pedersöre (personlig suppleant Jonny Kronqvist, Nykarleby). Till centralstyrelsens andra vice ordförande återvaldes Mårten Forss, Kimitoön (personlig suppleant Mats Eriksson, Pargas).

Till ledamöter i SLC:s centralstyrelse för år 2017 valdes:
Tomas Långgård, Malax (suppleant Tommy Ehrs, Vörå)
Martin Westerberg, Närpes (suppleant Anders Lillandt, Kristinestad, NY!)
Thomas Blomqvist, Raseborg (suppleant Thomas Antas, Lappträsk)
Tage Eriksson, Jomala (suppleant Jonas Lundberg, Finström)

Fullmäktige slå även på sitt möte fast verksamhetens tyngdpunktsområden för 2017, diskuterar SLC:s nya handlingsprogram och tar ställning till det nationella stödpaketet för 2017. Fullmäktige får även en lantbrukspolitisk översikt och regionala aktualitetsöversikter från varje fullmäktigegrupp. Dessutom hålls en första behandling av ändring av SLC:s stadgar och stadgeenliga behandling av organisationens ekonomiska ärenden.

Tilläggsinformation:
Stefan Thölix, ordförande för SLC:s förbundsfullmäktige, tel. 050 552 5392
Holger Falck, ordförande för SLC:s centralstyrelse, tel. 050 555 3711
Johan Åberg, SLC:s verksamhetsledare, tel. 040 523 3864


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 31 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 20 000 skogsägare som fördelar sig över 68 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. Förbundsfullmäktige är SLC:s högsta beslutande organ som på sitt höstmöte bl.a. väljer ordförande och två vice ordförande för SLC:s fullmäktige samt ordförande, två vice ordförande samt fyra ledamöter för SLC:s centralstyrelse för följande kalenderår.

Mer från SLC