Tiilikainen: Trumps klimatpolitik ett frågetecken

Helsingfors 10.11.2016, 16:26

Utrikes

Det är för tidigt att säga hurdan Donald Trumps klimatpolitiska linje kommer att bli, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C).
Tiilikainen ger inte så mycket för Trumps yttranden under valkampanjen, som till exempel att han ska säga upp klimatavtalet i Paris om han blir president. "Med makt följer ansvar", konstaterar Tiilikainen.
Han tror inte heller att andra länder nödvändigtvis skulle följa efter om USA retirerade i fråga om sina utsläppsmål. (FNB)

FNB

Mer från SLC