Tilläggsbudget ökar skuldsättningen

Helsingfors 25.10.2016, 15:10

Politik

Regeringen föreslår i sin tredje tilläggsbudget extra anslag för bland annat mottagningen av flyktingar och asylsökande samt för stöd till lantbruket.
För utgifterna för invandringen föreslås en nettoökning på 38 miljoner euro. I år kommer det färre asylsökande till Finland än man tidigare räknade med, men allt fler överklagar asylbesluten. Det betyder att fler människor än beräknat är engagerade i mottagningsverksamheten under slutet av året.
För att trygga lantbrukets verksamhetsförutsättningar föreslår regeringen ett anslag på 35 miljoner euro, precis som man kom överens om i budgetmanglingen. Avsikten är att förbättra lantbrukens likviditet och lönsamhet.
Inom social- och hälsovårdssektorn behövs ett tilläggsanslag på nästan 32 miljoner euro eftersom den inkomstrelaterade dagpenningen slukar mer pengar än beräknat.
Andra tilläggsanslag är bland annat 28 miljoner euro till gasledningsbolaget Baltic Connector och 10 miljoner euro för att införa ett nationellt inkomstregister.
Statens inkomster väntas minska med 210 miljoner euro och utgifterna öka med 106 miljoner. Tilläggsbudgeten ökar statens lånebehov med 317 miljoner euro.
Årets nettoupplåning beräknas bli 5,96 miljarder euro. Tilläggsbudgeten ges till riksdagen på torsdag. (FNB)

FNB

Mer från SLC