Jordbrukarnas traktormarsch och demonstration kräver omedelbara åtgärder för att åtgärda matproducenternas svåra ekonomiska situation

SLC - Ebanner Traktormarsch
Jordbrukarna ordnar traktormarsch och demonstration i Helsingfors imorgon, fredagen den 11.3 på grund av gårdarnas trängda ekonomiska läge.

Jordbrukarna ordnar traktormarsch och demonstration i Helsingfors imorgon, fredagen den 11.3 på grund av gårdarnas trängda ekonomiska läge. Till demonstrationen på Senatstorget, som pågår kl. 11-14, anländer under förmiddagen ca 300 traktorer. Traktorerna startar kl. 8-8.30 från samlingsplatserna längs med huvudvägarna. Från olika delar av landet beräknas över 2 000 jordbrukare, även utan traktor, komma till demonstrationen. Av statsrådets medlemmar beräknas åtminstone statsminister Juha Sipilä och jord- och skogsbruksminister Kimmo Tiilikainen anlända till demonstrationen. 

Jordbrukarnas inkomster har rasat dramatiskt under de senaste två åren på grund av Rysslands motsanktioner, det svåra marknadsläget och försenade stödutbetalningar. Jordbrukarnas ork tryter också när den petnoggranna stödbyråkratin kontinuerligt ökar och utbetalade stöd återkrävs på grund av betydelselösa förseelser.

Enligt den senaste statistiken från Eurostat har lantbruksinkomsten, d.v.s. skillnaden mellan gårdarnas inkomster och utgifter, sjunkit mest i hela EU under 2014 och nedgången fortsatte ifjol. Producentprisernas utveckling är förkrossande. Efter att Ryssland satte upp sitt importstopp har de finländska producentpriserna på mjölk sjunkit med 17 %, potatis med 21 %, svinkött med 16 % och nötkött med 8 %. Spannmålspriserna har varit låga redan länge. 

- Jordbrukarna har fått betala för världspolitiken, det svåra marknadsläget och butikernas prissänkningskampanjer. Producenternas inkomster är nu de lägsta någonsin och jordbrukets situation är katastrofal. Pengarna är slut och såväl jordbrukarnas som långivarnas flexibilitet är redan nu uttöjd till maximum, säger MTK:s ordförande Juha Marttila.

I samband med demonstrationen kräver jordbrukarna omedelbara åtgärder av regeringen och EU för att åtgärda situationen och trygga den finländska matproduktionen. I kraven ingår EU- och nationella krisstöd, snabbare stödutbetalningar samt åtgärder som sänker jordbrukets kostnadsnivå, stabiliserar livsmedelsmarknaderna och minskar byråkratin.

- Utan bönder finns det ingen mat. Nu behövs beslut för att vi ska undvika en konkursvåg och kunna få finländsk mat på tallrikarna även i framtiden. Även Finlands livsmedelsindustri och handel behöver jordbruket, påminner SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg.

Jordbrukarna startar med sina traktorer kl. 8-8.30 från samlingsplatserna längs med huvudvägarna och anländer till Senatstorget tills kl. 11. Mera information om traktorernas rutter och tidtabell: http://slc.fi/nyheter/2016/korinstruktioner-for-traktormarsch-11-3.

Tilläggsinformation:

verksamhetsledare Johan Åberg, SLC, 040 523 3864
ordförande, Juha Marttila, MTK, 050 341 3167
verksamhetsledare Antti Sahi, MTK, 0400 804 496
direktör för intressebevakning, Perttu Pyykkönen, MTK, 0400 754 928

Information om evenemanget på: http://slc.fi/traktormarsch-till-helsingfors.

Diskussionen på sociala medierna kan följas via evenemangets #traktorimarssi samt SLC:s #bondenbehövs

Mer från SLC