UPM:s jämförbara rörelsevinst förbättrades i juli-september

Helsingfors 25.10.2016, 10:14

Ekonomi

Skogsindustribolaget UPM:s jämförbara rörelsevinst steg under juli-september till 314 miljoner euro från fjolårets 240 miljoner euro.
Bolaget uppger också att det inlett en granskning av konkurrenskraften i sina fabriker i Europa som producerar grafiskt papper. Bolaget avslöjar sina planer inom kort.
Enligt vd Jussi Pesonen är orsaken till granskningen den strukturella försämringen i efterfrågan på grafiskt papper. (FNB)

FNB

Mer från SLC