UPM:s Pesonen: Varje linje ska vara konkurrenskraftig

Pappersfabrikerna under lupp

Helsingfors 25.10.2016, 18:11

Ekonomi

Ett överraskande bra resultat för skogsbolaget UPM:s pappersenhet i Europa och Nordamerika i juli-september tryggar ändå inte arbetsron på bolaget. UPM ska sätta fabrikernas konkurrenskraft under lupp.
Bolaget avslöjar sina planer inom kort.
- Varje maskinlinje ska vara konkurrenskraftig, sade UPM:s vd Jussi Pesonen under en presskonferens på tisdagen.
Han säger att marknaden för grafiskt papper minskar med 4-5 procent om året. Det här innebär att de minskande marknaderna tvingar UPM att stänga maskiner.
- Maskinerna är inte tillverkade för att gå med 80 procents driftsnivå. De behöver en ytterst hög driftsnivå, säger Pesonen.
Han säger att UPM:s fabriker är effektiva och skillnaderna mellan dem är små. I en konkurrensgranskning jämför man bland annat kostnaderna för energi och logistik.
Enligt är Pesonen är de finska pappersfabrikernas 65 euro per papperston efter de tyska bland annat på grund av de långa transporterna. Skillnaden är stor när ett ton papper kostar 600 euro. Energipriset i Tyskland är numera också lägre än i Finland.
Pesonen ville inte säga när konkurrensjämförelsen är klar.
- Det finns inget behov av att dra ut på det hela, säger han.
I Europa har UPM 14 fabriker som tillverkar grafiskt papper. Fyra av dem finns i Finland, i Jämsä, Kouvola, Villmanstrand och Raumo. De övriga finns i Tyskland, Österrike, Frankrike och Storbritannien. Av de 30 pappersmaskinerna finns 10 i Finland.

Rörelsevinsten steg

Europas och Nordamerikas pappersenhet tog överraskande in mest pengar till UPM i juli-september. Rörelsevinsten steg till 160 miljoner euro från 13 miljoner för ett år sedan.
Näst bäst gick massaproduktionen vars rörelsevinst var 94 miljoner euro. Massaenhetens resultat sjönk efter att priserna sjönk med 14 procent.
Alla andra enheter går också stadigt på plus. UPM:s jämförbara rörelsevinst steg under juli-september till 314 miljoner euro från fjolårets 240 miljoner euro. Däremot minskade omsättningen till 2,4 miljarder euro från 2,5 miljarder euro.
Pesonen är nöjd inte bara med resultatet utan också med den starka penningströmmen och balansräkningen. UPM har lyckats att mer än halvera sin nettoskuld och skuldsättningen sedan 2011.
- UPM:s balansräkning har aldrig varit så stark som nu.
Pesonen säger att UPM:s resultatförbättring fick fart av koncernens tillväxtprojekt. Produktionen vid biodieselanläggningen i Villmanstrand och specialpappersmaskinen i Changshu i Kina håller på att startas. Flera massa- och dekalinvesteringar påverkar också.
- Operativt sett är maskineriet väloljat även med tanke på investeringar, säger Pesonen. (FNB)

FNB

Mer från SLC