Uttalande från Österbottens svenska producentförbunds vårmöte 11.4.2016

PRESSMEDDELANDE
11.4.2016

Handelns billighetskampanj (halpuuttaminen) har bidragit till jordbrukets lönsamhetskris. Denna kampanj har inte påverkat handelns lönsamhet negativt, däremot har jordbrukarnas inkomster drastiskt minskat. Senaste prognos visar att jordbrukets årsmedelinkomst är endast 9700€ per gård. Våra inhemska livsmedel är bland de renaste i världen och kvaliteten mycket hög men detta syns inte i priset. 

Våra barn och åldringar serveras mat som är tillverkade av råvaror som skulle vara olagliga att tillverka i Finland. Tillämpningen om lagen för offentlig upphandling måste ändras. Enligt nuvarande lagstiftning är det redan möjligt att ställa krav på att maten som upphandlas skall uppfylla de produktionskrav som vi kräver för matproduktionen i Finland. Detta är ett enkelt första steg politikerna kan göra för att förbättra producentens ställning. Det enda som krävs är ett politiskt beslut.

Vi behöver ett rättvist pris för den rena och fina råvara vi producerar. Handeln utnyttjar sin ställning hänsynslöst för att hålla ner inköpsprisen för mat. Speciellt bekymmersamt ser producenterna på hur handeln bryskt utnyttjar sina ”private label” produkter till detta ändamål. När livsmedelsindustrin kommer med nya innovationer tar det inte länge innan motsvarande produkt finns i handelns eget ”private label” sortiment. På detta sätt punkterar handeln snabbt och effektivt livsmedelsindustrins möjligheter att få ut ett högre pris från marknaden med nya innovationer. Handelns agerande och prispolitik äventyrar hela den inhemska matproduktionen. ÖSPs vårmöte anser att handeln skall ta sitt ansvar och fördela vinsten rättvist. 

Vi måste få ett slut på den ökade byråkratin och lagstiftning som höjer våra kostnader. Det är förödande att kostnadshöjande lagstiftning påförs producenten som konsumenten inte betalar för.  Vi är tacksamma för att finländarna visar sitt stöd för den inhemska matproduktionen och hoppas att finländarna även i fortsättningen väljer inhemskt. 

Tilläggsuppgifter ges av: 

Ordförande Mats Nylund
Tel.  050 512 2191

Ombudsman Fredrik Grannas 
Tel. 050 358 0198

Mer från SLC