Vi-anda och #bondenbehövs

SLC - Bondenbehövs

Bonden behövs. Det är en välbekant slogan för de flesta som ens är lite bekanta med lantbruket runt om i Svenskfinland. Kanske till och med lite för utnött kan många tycka. Hur länge har inte bonden med axet i munnen och skärmmössan funnits på SLC:s t-skjortor? Åtminstone sedan någon gång på 1990-talet. Den tecknade bonden kom då till av skaparen Henrik Backman, som tecknade den åt SLC.

När vi idag jobbar med hur man ska känna igen det finlandssvenska lantbruket i olika forum och sammanhang har det varit naturligt att fortsätta använda den väletablerade ”Bonden behövs”-sloganen. Budskapet är ju fortfarande precis lika högaktuellt som 1990. Fortfarande behöver människor världen över mat på borden. Varje dag.

Sedan de sociala mediernas intåg har #bondenbehövs blivit det som förenar SLC:s närvaro i de olika nya medierna: på Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. Bonden behövs är bekant men används nu på ett helt nytt sätt för att samla lantbruket i Svenskfinland. För att förena oss helt enkelt.

I det omvälvande tidevarv som vi lever i kan man nog knappast ha för många förenade faktorer eller i tillräcklig grad hålla framme vikten av att hålla ihop. Speciellt för grupper i samhället som genomgår stora förändringar, som försöker hävda sig och skapa en stabil position gäller det att hålla ihop. Inte minst för alla som idkar landsbygdsnäringar av olika slag. Samhörighet, sammanhållning, att umgås, samlas och driva gemensamma, eller ibland bara för en del medlemmar helt avgörande, frågor må vi komma ihåg som en av producentrörelsens grundläggande uppgift. Som första ändamål i SLC:s stadgar står ju faktiskt att SLC ska ”verka för en fast, facklig och solidarisk sammanhållning mellan jord- och skogsbrukarna samt övriga privata skogsägare i landets svenska och tvåspråkiga bygder samt bilda ett sammanhållande och stödande organ för landskapsförbunden samt skogsvårdsföreningarna”.

Att medlemmarna i t.ex. en lokalavdelning samlas till blixtmöte över en kopp kaffe på lokala macken eller till korvgrillningskväll är utmärkta exempel på hur man enkelt kan sammankomma, ventilera gemensamma problem eller bara umgås i all sin enkelhet. Och samtidigt stärker man vi-andan och känslan av gemenskap. En för alla – alla för en. Bonden behövs.

Mia Wikström
SLC:s informatör
mia.wikstrom(ät)slc.fi

Mer från SLC