VYR söker odlare till odlararbetsgrupp

Är du intresserad av din spannmålsgårds framtid, lönsamhet och hur spannmålsmarknaden fungerar? Är du villig att vara med och lösa de utmaningar som finns kring lönsamhet tillsammans med spannmålssektorns andra aktörer? Då ska du söka med i VYR:s odlararbetsgrupp senast den 28.2. 

Spannmålsbranschens samarbetsgrupp VYR  r.f. har som målsättning att tillsammans med de bästa sakkunniga söka lösningar som spannmålsgårdarna konkret kan ha nytta av. 

Arbetsgruppen, som ska bestå av tio medlemmar, kommer att samlas för första gången den 14.3. Under våren kommer arbetsgruppen att samlas till workshops, där arbetsgruppen jobbar med bl.a. planer och marknadsföring som gäller försäljning av skörden, odlarkontrakt, hantering av kostnader samt andra helheter även med beaktande av deltagarnas önskemål. Under sommaren görs gårdsbesök och i slutet av skördeperioden samlas arbetsgruppen för att jämföra egna erfarenheter och kartlägga det ekonomiska läget.  

Målsättningen är att odlararbetsgruppens medlemmar ska fungera som offentliga förebilder och goda exempel för andra odlare som utvecklar sin verksamhet.

Att vara med i arbetsgruppen är kostnadsfritt. Arbetsgruppen samlas för det mesta i Helsingfors-området och odlararbetsgruppens medlemmars resor ersätts. Arbetsgruppens medlemmar förbinder sig till åtminstone ett års medverkan i arbetsgruppen eftersom resultaten från lönsamhetsbokföringen finns att tillgå först våren 2017.

En öppen ansökan om medlemskap i gruppen riktas till katri.popov@vyr.fi senast 28.2.

Mera information finns VYR:s flygblad

MainosVYR:s flygblad om odlararbetsgrupp (på finska)

Mer från SLC