30 områden återställs

Stockholm 20.05.2017, 09:10

Utrikes

Nästa stora veteraniseringsprojekt genomförs på mer än 1 200 träd i Blekinge, Kalmar och Östergötlands län, som går ut på att restaurera 30 värdefulla områden med ek i södra Sverige. Den totala budgeten är på 80 miljoner kronor (över 8 miljoner euro) fördelat på sex år, varav cirka 60 procent kommer från EU:s Lifefond.
Gamla ekar på marker som inte längre betas och därför vuxit igen ska friställas genom röjning. Bete ska återinföras, ekbock och ekplantor ska planteras ut.
En del träd som annars skulle gallrats bort får stå kvar men utsätts för veteranisering, medvetna skador, för att få dem att åldras snabbare.
Projektet kallas Bridging the gap, vilket syftar på att generationsklyftan i ekbeståndet ska överbryggas. I vissa områden saknas vissa generationer av ekar och det är dessa ekar i mellanålder som ska skapas genom veteranisering.
Källa: lifebridgingthegap.se (FNB-TT)

FNB

Mer från SLC