Äänekoskis nya massafabrik öppnar i augusti

Helsingfors 21.06.2017, 13:06

Ekonomi

Äänekoskis stora massafabrik påbörjar sin verksamhet i mitten av augusti, berättar Metsä Group. Den nya fabriken börjar leverera massa åt sina kunder i början av september.
Fabriken har en produktionskapacitet på 1,3 miljoner ton massa i året. Enligt Metsä Group kommer fabriken att uppnå sin maximala kapacitet ett år efter att den startats.
Förutom massa producerar fabriken även andra biprodukter, bland annat tallolja, terpentin och svavelsyra.
Äänekoskis nuvarande massafabrik körs ner då den nya öppnar. (FNB)

FNB

Mer från SLC