Afrikansk svinpest även i Rumänien

Stockholm 03.08.2017, 10:46

Inrikes

Även Rumänien har nu drabbats av den mycket smittsamma sjukdomen afrikansk svinpest. Svenska myndigheter säger att utbrottet var väntat, men varnar också för spridningen över Europa.
- Dock är det så att ju längre tid som går, och ju fler områden och länder som är drabbade, desto högre är sannolikheten för att sjukdomen till slut ska kunna nå Sverige, säger Ann Lindberg, statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i ett pressmeddelande.
Sjukdomen har hittats i två tamgrisbesättningar i Rumänien, nära gränsen till Ungern och Ukraina. I det senare landet är sjukdomen redan vida spridd.
Afrikansk svinpest drabbar både vild- och tamsvin och finns även i bland annat Estland, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ryssland, Tjeckien och Vitryssland.
Jordbruksverket i Sverige har vädjat om att ingen ska ta med sig kött- eller charkvaror från drabbade länder.
I Finland varnade Livsmedelssäkerhetsverket Evira redan i juli om att många djursjukdomar smittar via direkt kontakt med djur men kan också smitta indirekt exempelvis via transportfordon, arbetsredskap, foder och livsmedel. (FNB-TT)

http://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/afrikansk-svinpest-nu-aven-i-rumanien
https://www.evira.fi/sv/djur/akutuellt/2017/smuggla-inte-in-djurssjukdomar-till-finland/

FNB

Mer från SLC