Älgar gillar tallplantor i näringsrik jord

Helsingfors 26.03.2017, 19:23

Inrikes

Älgar tuggar i sig tallplantor framför allt i områden där jordmånen är näringsrik och finfördelad, visar en doktorsavhandling som granskats vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.
I sin avhandling tog Ari Nikula reda på hur älgen väljer sitt revir och varför den föredrar vissa plantbestånd framför andra.
Resultatet visar att älgen gillar att få vara i fred, eftersom älgskadorna var färre i områden som låg mindre än två kilometer från bebyggelse och vägar.
Lövträd i en tallplantering ökar älgskadorna. Älgen föredrar också planteringar på platser där jorden bearbetats kraftigt. Nikula bedömer att bearbetningen gör plantorna mer välsmakande.
- Bäst verkar älgar trivas i en skogsmiljö där det finns unga plantbestånd varvade med äldre skog, säger Nikula och uppger att sådana revir sannolikt ger älgen en behaglig kombination av mat och skydd.
Ungefär en femtedel av tallplanteringarna råkade ut för älgskador 2004-2008, visar avhandlingen. Älgarna går speciellt hårt åt plantorna under vintermånaderna när dess övriga mat är täckt av snö. Då marken är snöfri äter älgar tiotals plantor men under vintern är tallen den huvudsakliga näringskällan.
Enligt Nikulas avhandling har det intensiva skogsbruket med kalhyggen och unga plantbestånd gjort sitt för den växande älgstammen i Finland därför att planteringarna består älgarna med föda under vintern. (FNB)

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/hirvelle-maistuvat-mannyn-taimet-erityisesti-lehtipuun-alla

FNB

Mer från SLC