ANM & MM: Länder som vill främja hållbar bioekonomi presenterade sina mål i Bonn

Vid ett evenemang som ordnades den 16 november 2017 i samband med klimatmötet i Bonn offentliggjorde en grupp länder som vill främja hållbar bioekonomi en visionsförklaring med mål och metoder för att främja en koldioxidsnål bioekonomi fram till 2030.

Vid klimatmötet i Marrakesh för ett år sedan var Finland med och lanserade principprogrammet Biofuture Platform. De stater som är med i programmet vill främja hållbar, avancerad och koldioxidsnål bioekonomi.
Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, som representerade Finland vid evenemanget, ansåg att den gemensamt antagna visionsförklaringen och dess mål är ett gott resultat med tanke på de olika nationella utgångspunkterna hos de länder som är med i gruppen.

– På global nivå håller vi på att överskrida vår förmåga att producera de resurser som behövs på ett hållbart sätt. En omställning från en fossil ekonomi till en biobaserad ekonomi är nödvändig för en hållbar framtid, konstaterar minister Tiilikainen.

– Deklarationen Vision Statement visar tydligt att vi har en gemensam förståelse av i vilken riktning vi bör utveckla våra ekonomier. Vi kan tillsammans sätta kurs mot ett koldioxidsnålt och resurseffektivt samhälle. Vi bör kombinera hållbar användning av biobaserade förnybara naturresurser med en cirkulär ekonomi, som bygger på att kol och material går runt i kretslopp, understryker Tiilikainen.

I visionsförklaringen understryks behovet att öka användningen av hållbar bioenergi och avancerade biobränslen för att ersätta fossila energikällor och drivmedel, även inom fartygs- och flygtransporter. Den uppmuntrar också till innovationer och investeringar i bioekonomi, såsom flexibla bioraffinaderier, som kan producera både energi och biobaserade produkter. För allt detta behövs insatser från såväl regeringar, industri, finansbranschen som forskarsamhället.

– Finland vill leda utvecklingen mot en biobaserad cirkulär ekonomi, säger Tiilikainen.

Mer information på webben:

Biofuture Platforms webbplats biofutureplatform.org/

Ytterligare upplysningar:

Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn +358 40 836 4823
Hanne Siikavirta, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 396 3573
Riikka Lamminmäki, kommunikationsexpert, miljöministeriet, tfn +358 29 525 0343 (på plats i Bonn)

Mer från SLC