ANM: Ökad export och fler investeringar mellan Kina och Finland genom företagsavtal

Pragmatiskt främjande av den finländska exporthandeln och investeringar som skapar arbetstillfällen i Finland var målet för undertecknandet av flera avtal i Helsingfors onsdagen den 5 april 2017 som arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson var värd för. Vid undertecknandet ingicks flera nya samarbetsavtal mellan såväl kinesiska som finländska företag och offentliga organisationer.

– Mångfalden av samarbetsdokument som undertecknats i dag är ett tecken på att Finlands och Kinas ekonomier kompletterar varandra och på att kinesiska investerare äntligen hittat till Finland. Finland blir intressant i kinesernas ögon tack vare vår potential som produktutvecklingscentrum som baserar sig på högklassig kompetens och vår innovativa inställning samt vårt läge som en port till marknaden i Europa. För finländarna erbjuder den växande medelklassen i Kina och landets övergång till en alltmer konsumentdriven ekonomi nya möjligheter till affärsverksamhet exempelvis inom turismen, vintersporterna och livsmedelsindustrin, säger kanslichef Jari Gustafsson.

Handelsrådet Sun Liwei från Folkrepubliken Kinas ambassad framförde den kinesiska förvaltningens hälsning vid tillställningen. Det långsiktiga arbete som utförts av olika ministerier samt av bl.a. Finpro Oy och Innovationsfinansieringsverket Tekes har resulterat i att det öppnats nya dörrar för samarbete på nya områden.

– Jag är glad över att vi i dag har kunnat underteckna flera avsiktsförklaringar med våra kinesiska partner för att stärka handelsrelationerna mellan våra länder på flera olika områden. Vårt mål är exempelvis att sammanföra innovativa finländska företag med Kinas stora finansieringsmöjligheter. Vi främjar dessutom flygförbindelserna mellan östra Kina och Finland samt utreder möjligheterna att samarbeta inom utbildningen, bioekonomin samt cleantech- och IKT-sektorerna, berättar Finpros verkställande direktör Markus Suomi.

Vid mötet offentliggjordes också ett samarbetsdokument om mer intensivt samarbete mellan Kinas vetenskaps- och teknologiministerium och Tekes som undertecknats av Tekes generaldirektör Pekka Soini.

– Vi är övertygade om att det nya avtalet ytterligare stärker vårt samarbete och resulterar i win-win-projekt och nya former av affärsverksamhet. I avtalet har vi som prioriterade områden nämnt sakernas internet, medicin, smart och smidig energi samt intelligenta transporter inklusive mobiliteten som tjänst. Vi vill också inrätta gemensamma utvecklingsplattformar för utveckling av affärsverksamhet av ny typ för att bemöta stora sociala utmaningar och miljöutmaningar exempelvis med tanke på förberedelserna inför de olympiska spelen i Peking 2022, säger Tekes generaldirektör Pekka Soini.

Undertecknandet av avtalen sammanfaller med Folkrepubliken Kinas presidents Xi Jinpings statsbesök i Finland. I samband med presidenternas möte fördjupades samarbetet mellan handelsministeriet i Kina och arbets- och näringsministeriet i Finland. Vid närvaro av presidenterna undertecknade näringsminister Mika Lintilä och handelsminister Zhong Shan en gemensam deklaration för inrättande av en kommitté för innovativ affärsverksamhet i syfte att främja samarbetet mellan finländska och kinesiska företag.

Samarbetsdokument som undertecknades vid mötet:
– Ett samarbetsdokument om strategiskt samarbete mellan Finpro och Kinas utvecklingsbank
– Ett samarbetsdokument mellan Etseri djurpark och Kinas naturskyddsförening om samarbete för forskning i och skydd av jättepandor
– Ett samarbetsavtal mellan Kinas utvecklingsbank, Boreal Biorefinery och China CAMC Engineering ltd
– Ett samarbetsavtal mellan Boreal Biorefinery och China CAMC Engineering ltd
– Ett strategiskt samarbetsdokument mellan Kinas utvecklingsbank och Sunshine Kaid
– Ett samarbetsdokument mellan Finpro och JuneYao Group
– En avsiktsförklaring mellan Valio och Mille om samarbete kring barnmat
– En avsiktsförklaring mellan Visedo Oy och Beijing Capital Investment
– Ett strategiskt samarbetsavtal mellan Jokerit Hockey Club och Beijing Kunlun Red Star
Vid tillställningen offentliggjordes dessutom redan tidigare undertecknade avtal om följande samarbetsformer:
– Ett samarbetsdokument om samarbete inom forskning, teknologi och innovation mellan Kinas vetenskaps- och teknologiministerium och Tekes
– Ett samarbetsdokument om vetenskapligt samarbete mellan Kinas samhällsvetenskapliga akademi och Rådet för Finlands universitetsrektorer
– Ett samarbetsdokument som gäller hälsokraven i anslutning till exporten av havreflingor
– Ett samarbetsdokument mellan Kinas råd för främjande av internationell handel och Finpro
 
Ytterligare upplysningar:
Pekka Soini, generaldirektör, Tekes, tfn 029 50 55700
Markus Suomi, verkställande direktör, Finpro, tfn 0294 6951
Maria Kauko, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 050 540 679

Mer från SLC