Anne Kalmari tar över jord- och skogsbruksutskottet

Helsingfors 09.05.2017, 13:49

Politik

Centerledamoten Anne Kalmari har valts till ny ordförande för riksdagens jord- och skogsbruksutskott. Hon efterträder Jari Leppä som tillträdde som jord- och skogsbruksminister förra veckan.
Det var ursprungligen tänkt att Kalmari skulle överta ordförandeposten halvvägs i mandatperioden, men i och med att Leppä fick en ministerpost tidigarelades ändringen.
Kalmari säger att man i jord- och skogsbrukspolitiken måste hitta lösningar för att göra lantbruket lönsamt.
- Handeln kan göra en hel del för att förbättra lönsamheten för lantbruket. Kvalitetsmat ska inte säljas till bulkpris. Dessutom ska konsumtionen av närproducerad inhemsk mat utökas också genom offentliga anskaffningar.
Hon är oroad för att vård- och landskapsreformen kan innebära ett bakslag för den närproducerade maten om landskapen inte på förhand fattar klara beslut i fråga om anskaffningen och tillredningen av mat. Det skulle vara konstigt om små kommuner inte längre får bestämma om sin mat, utan ansvaret flyttar till landskapen.
Kalmari är från Kivijärvi i Mellersta Finland och har suttit i riksdagen sedan 2007. (FNB)

FNB

Mer från SLC